Massage

Vad är massage?

”Massage” i mer allmän betydelse kan utövas i många former och under delvis olika förhållanden alltifrån enkel beröring för hemmabruk till avancerad massageterapeutisk behandling av skada.

I vid mening kan alltså massage vara allt från närmast intuitiv beröring till tekniker och yrkesrelevanta baskunskaper inhämtade under lång utbildning. Det betyder dock inte att var och en som berör någon annan ger massage – eller att var och en som ger massage är massör.

Svensk Massage använder följande mer allmänna beskrivningar:

  • Massage är en strukturerad beröring i ett bestämt syfte.
  • Massör är en professionellt välutbildad yrkesutövare som uppfyller ett antal uppställda krav på utbildning och seriositet i yrkesrollen. 

I mer tekniskt precisa termer ger Svensk Massage följande definitioner:

  • Massage är en manuell teknik för att, genom en kombination av tryck och töjning, bearbeta i huvudsak hud och muskelvävnad.
  • Muskeltöjning är en teknik för att direkt påverka musklers spänning, elasticitet och rörelseförmåga och därmed indirekt även leders rörlighet.

Similar Posts